ตะกร้า

เทปโฟม, เทปแรงยึดสูง

เทปโฟม
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

19 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110D 90มม.x72มม.

  เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110D 90มม.x72มม.
  ฿25
 2. เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x1ม.

  เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x1ม.
  ฿47
 3. เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x3ม.

  เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x3ม.
  ฿135
 4. เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x5ม.

  เทปโฟมกาว 2 หน้า Foam Tape [3M] #110 21มม.x5ม.
  ฿225
 5. เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010D 24มม.x24มม.

  เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010D 24มม.x24มม.
  ฿59
 6. เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x50ซม.

  เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x50ซม.
  ฿55
 7. เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x1ม.

  เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x1ม.
  ฿85
 8. เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x2ม.

  เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x2ม.
  ฿140
 9. เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x4ม.

  เทปกาว 2 หน้า Super Strong Mounting Tape [3M] #4011 21มม.x4ม.
  ฿265
 10. เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010 21มม.x80ซม.

  เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010 21มม.x80ซม.
  ฿105
 11. เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010 21มม.x4ม.

  เทปกาว 2 หน้า Clear Mounting Tape [3M] #4010 21มม.x4ม.
  ฿265
 12. เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x2.5ม.

  เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x2.5ม.
  ฿65
 13. เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x10ม.

  เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x10ม.
  ฿229
 14. เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x5ม.

  เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x5ม.
  ฿140
 15. เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x2ม.

  เทปกาว 2 หน้า Flexi Tape [3M] #304 12มม.x2ม.
  ฿90
 16. เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #121 18มม.x3ม. สำหรับงานภายใน

  เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #121 18มม.x3ม. สำหรับงานภายใน
  ฿250
 17. เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #121 18มม.x1ม. สำหรับงานภายใน

  เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #121 18มม.x1ม. สำหรับงานภายใน
  ฿95
 18. เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #4941 18มม.x3ม.

  เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #4941 18มม.x3ม.
  ฿250
 19. เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #4941 18มม.x1ม. 

  เทปกาวอะครีลิค 2 หน้า VHB [3M] #4941 18มม.x1ม. 
  ฿95
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

19 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า